Home » Zdrowie
badanie słuchu

Zbawienna moc aparatów słuchowych nowej generacji. To wcale nie science-fiction!

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że ponad sześć procent światowej populacji cierpi co najmniej na nieznaczny, aczkolwiek trwały ubytek słuchu. Dane są alarmujące, a środowisko, w którym żyjemy jest coraz bardziej nieprzyjazne dla słuchu. Z dużym prawdopodobieństwem należy więc stwierdzić, że osób z tym schorzeniem będzie raczej przybywało, niż ubywało. By przybliżyć wagę problemu:…