Home » Strona 3
praca hybrydowa

Blaski i cienie pracy w modelu hybrydowym

Praca zdalna, jak pokazują badania, nie idzie nam to najlepiej. Według raportu Manpower Group z 27 lipca aż 88 proc. przedsiębiorców nie wiąże przyszłości z tym sposobem wykonywania obowiązków

123